Bivakovať môžete takmer kdekoľvek:

Bivakovať – t.j. prespať bez prístrešku alebo v stane môžete takmer kdekoľvek do 100 metrov od vyznačeného turistického chodníka, samozrejme s výnimkou území so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je bivakovanie zakázané.

Pri bivakovaní platia nasledovné pravidlá:


  • Na jednom mieste zotrvajte maximálne jednu noc
  • Nesmiete rozkladať oheň
  • Buďte ohľaduplní a nerušte hlukom živočíchy
  • Všetok odpad si vezmite so sebou
  • Bivakujte maximálne do 100 m od turistického chodníka
  • Nebivakujte v rezerváciách